E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  03.12.2017r. | Czytano: 684 razy. |

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz.1868) zwołuję na dzień  7 grudnia  2017 roku o godz. 14:00 sesję nr XXXV Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji
  - stwierdzenie quorum
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu Nr XXXIV /2017 z dnia 26 października 2017 roku 
 2. Interpelacje i zapytania. 
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami. 
 4. Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej w powiecie. 
 5. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Nr XXXII/129/2017 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaksim z dnia 7 września 2017r. w sprawie nadania regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radzyńskiego,  
  b) w sprawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej,
  c) zmieniająca uchwałę w sparwie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie radzyńskim,
  d) w sprawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadania z zakresu administraji rządowej,
  e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu  na 2017 rok,  
  f) w sparwie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.   
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 7. Wolne wnioski. 
 8. Zamknięcie obrad.

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2021) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.018 s.