E-INFORMATOR POWIATOWY

Sesja Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  20.10.2017r. | Czytano: 809 razy. |

Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego. Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się 26 października 2017 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  - stwierdzenie quorum
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołów:
  - Nr XXXII /2017 z dnia 7 września 2017 roku
  - Nr XXXIII/2017 z dnia 28 września 2017 rokuInterpelacje i zapytania.
 2. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
 3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
  - Przewodniczącego Rady Powiatu.
  - Starosty Radzyńskiego
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Radzyński.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Radzyńskiego i ich parkowania na parkingu strzeżonym,

  b) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowany w Powiecie Radzyńskim w latach 2017-2025,

  c) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

  d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2017 rok,

  e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej,

  f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim,

  g)  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej,

  h)  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Zaocznej w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej w Policealną Szkołę Zaoczną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej,

  i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, 

  j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim,

  k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Techniki i Ekonomii Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w Szkołę Policealną Techniki i Ekonomii, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,

  l) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Radzyńskiego.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.


  Marek Wołosowicz
  Przewodniczący Rady 

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2021) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.014 s.