E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  31.08.2017r. | Czytano: 525 razy. |

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, z późn.zm.) zwołuję na dzień 7 września 2017 roku o godz. 14:00 sesję nr XXXII Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  - stwierdzenie quorum
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołów:
  - Nr XXX /2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku
  - Nr XXXI/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. sytuacji epizootycznej zagrożenia wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie powiatu radzyńskiego.
 5. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 rok
 6. Ocena stanu dróg powiatowych.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/116/2017 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku
  b) sprawie nadania regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radzyńskiego.
  c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Powiatu Radzyńskiego na rzecz Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Radzyniu Podlaskim.
  d) w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Marek Wołosowicz
Przewodniczący Rady 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2021) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.028 s.