E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na IV Sesję Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  22.01.2015r. | Czytano: 1140 razy. |

Mieszkańcy powiatu radzyńskiego.
Uprzejmie zapraszam na sesję Nr IV Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się 29 stycznia 2015 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.
Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
  -  stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu Nr III/2015
 2. Informacja nt. projektu systemowego "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce"
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie od 23 grudnia do 31 grudnia 2014 roku
 5. Przyjęcie budżetu Powiatu na 2015 rok
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami Zarządu Powiatu i uzasadnieniem,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
  a) w sprawie  wieloletniej prognozy  finansowej
  b) w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
  3) odczytanie opinii komisji stałych,
  4) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych, 
  5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6) podjęcie uchwały:
  a) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  b) w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok,
  b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2015 rok.
  c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2015 rok.
  c) w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu upoważnionego do  określenia terminu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia podroży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu oraz określenia stawki za jeden kilometr przebiegu, według której dokonuje się Radnym Powiatu w Radzyniu Podlaskim zwrotu kosztów przejazdu w podroży służbowej samochodem nie będącym własnością Powiatu
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Wołosowicz

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2021) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.013 s.