E-INFORMATOR POWIATOWY

Będzie lądowisko dla helikopterów (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.02.2010r. | Czytano: 6399 razy. |

Będzie lądowisko dla helikopterówMinister Zdrowia, po przeprowadzonej ocenie merytorycznej projektów, 2 lutego 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu złożonego przez radzyński szpital o dofinansowaniu z EFRR w wysokości ponad jednego miliona stu tysięcy zł.

Helikopter przy radzyńskim szpitalu.

Foto: 
Helikopter przy radzyńskim szpitalu.

Radzyński projekt pn. „Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego poprzez doposażenie SOR i budowę lądowiska w SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim” przewiduje zakup brakującego lub wyeksploatowanego sprzętu medycznego dla SOR oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim.

Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego”. Okres realizacji: do 31.11.2010 r.

  • Całkowita wartość projektu: 1.327.198.04
  • Kwota dofinansowania: 1.128.118,32 zł
  • Wkład własny: 199.079,72 zł.

Radzyński SP ZOZ w okresie 2009 – 2012 będzie realizował 5 projektów o wartości 16 893 612,54 zł, oczekiwana kwota dofinansowania 14 359 567,06 zł. M.in.:

  • „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim”,
  • Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez kompleksową informatyzację połączoną z ucyfrowieniem RTG,
  • Dostosowanie SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Aktualnie Powiat Radzyński realizuje w radzyński szpital projekt PL 0484 "Profilaktyka i wykrywanie gruźlicy i chorób płuc”.

  • Całkowita wartość projektu: 3 075 148,38 zł.
  • Dofinansowanie 2.613.872,97 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Priorytet 5: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2021) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.099 s.