E-INFORMATOR POWIATOWY

Modernizacja dróg powiatowych (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  25.08.2016r. | Czytano: 1087 razy. |

Jest dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - realizacja operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii.

czytaj więcej ...

Ponad 7 mln zł unijnego dofinansowania dla LGD Zapiecek (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  06.06.2016r. | Czytano: 1102 razy. |

Ponad 7 mln zł unijnego dofinansowania dla LGD Zapiecek7 600 000 złotych unijnego dofinansowania, które otrzymała LGD Zapiecek, zostanie przeznaczone na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, wzrost atrakcyjności turystycznej i kapitału społecznego obszaru LGD (powiatu radzyńskiego).

czytaj więcej ...

Punkt widokowy w dolinie Tyśmienicy (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.03.2015r. | Czytano: 1547 razy. |

Punkt widokowy w dolinie TyśmienicyW marcu 2015 r. Powiat Radzyński zrealizował projekt pod nazwą „Utworzenie punktu widokowego w Dolinie Tyśmienicy”. Projekt realizowany był ramach PROW na lata 2007 - 2013, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Małe projekty” na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

czytaj więcej ...

Powstało zaplecze socjalne dla jeźdźców (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  29.12.2014r. | Czytano: 1725 razy. |

Powstało zaplecze socjalne dla jeźdźcówRadzyński Klub Jeździecki realizuje projekt polegający na przebudowie stajni Radzyńskiego Klubu Jeździeckiego na cele rekreacyjne.

czytaj więcej ...

Pole biwakowe wybudowane (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  22.12.2014r. | Czytano: 1723 razy. |

17 listopada 2014 r. został dokonany odbiór robót budowlanych polegających na utworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku "Przystań Naturalnie Aktywnych" w Niewęgłoszu, gmina Czemierniki. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szczepaniuk Witold.

czytaj więcej ...

1 2 3 4 5  (z 8)

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2021) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.011 s.