Samorząd Powiatu Radzyńskiego IV kadencji


Czytaj także » Samorząd Powiatu Radzyńskiego III kadencji


Rada


radni kadencji 201-2014

Foto: Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim kadencji 2010 - 2014. Stoją (od lewej): Zbigniew Smółko, Szczepan Niebrzegowski, Adam Jan Świć, Marek Wołosowicz, Józef Korulczyk, Jerzy Czesław Bednarczyk, Mieczysław Wagner, Jerzy Krzysztof Bajda, Mirosław Bartoś, Mariusz Skoczylas.
Siedzą,od lewej: Ireneusz Antol, Tadeusz Skowron, Jan Gil, Zofia Helena Goławska, Lucjan Jan Kotwica, Henryk Woch, Mirosław Ryszard Walicki, Piotr Jan Powałka, Zbigniew Makarski.

Rada Powiatu Radzyńskiego liczy 19 radnych.

Najwięcej, bo 7 mandatów uzyskał KW Polskie Stronnictwo Ludowe, 4 mandaty - KW Prawo i Sprawiedliwość, po 3 mandaty uzyskały: KW Platforma Obywatelska RP i KWW "NASZ POWIAT" a 2 mandaty - KW Wspólnota Samorządowa P. Radzyńskiego.


Okręgi wyborcze

 • Okręg nr 1 - liczba mandatów - 5,
  Granice okręgu - Miasto Radzyń Podlaski
 • Okręg nr 2 - liczba mandatów - 8,
  Granice okręgu - Gminy:
  • Borki,
  • Czemierniki,
  • Radzyń Podlaski,
  • Ulan Majorat
 • Okręg nr 3 - liczba mandatów - 6,
  Granice okręgu - Gminy:
  • Kąkolewnica Wschodnia,
  • Komarówka Podlaska,
  • Wohyń

I sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim odbyła się 2 grudnia 2010 roku, podczas której wszyscy Radni złożyli ślubowanie oraz odbyły się wybory przewodniczącego rady i starosty.

Na przewodniczącego rady wybrano Marka Wołosowicza.

Na urząd Starosty Radzyńskiego Rada wybrała radnego Lucjana Kotwicę.

Podczas II Sesji w dniu 13 grudnia 2010 r., w tajnym głosowaniu wybrano zarząd powiatu, wicestarostę oraz wiceprzewodniczących rady.

 1. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
  • Jan Gil (KWW "NASZ POWIAT")
  • Mirosław Walicki (KWW "NASZ POWIAT")
 2. Wicestarosta Radzyński - Mariusz Skoczylas (PO)
 3. Członkowie Zarządu Powiatu:
  • Zofia Goławska (PSL),
  • Mirosław Bartoś (KWW "NASZ POWIAT"),
  • Piotr Powałka (PSL).


Radni wg. komitetów wyborczych


KW Polskiego Stronnictwa Ludowego


 1. Kotwica Lucjan Jan - okręg nr 1,
 2. Bajda Jerzy Krzysztof - okręg nr 2,
 3. Powałka Piotr Jan - okręg nr 2,
 4. Skowron Tadeusz - okręg nr 2,
 5. Wołosowicz Marek - okręg nr 3,
 6. Woch Henryk - okręg nr 3,
 7. Goławska Zofia Helena - okręg nr 3,

KW Platforma Obywatelska RP

 1. Skoczylas Mariusz - okręg nr 1,
 2. Antol Ireneusz - okręg nr 2,
 3. Smółko Zbigniew - okręg nr 3,

KWW "Nasz Powiat"


 1. Gil Jan - okręg nr 1,
 2. Walicki Mirosław Ryszard - okręg nr 2,
 3. Bartoś Mirosław - okręg nr 3,

KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Radzyńskiego


 1. Świć Adam Jan - okręg nr 1,
 2. Wagner Mieczysław - okręg nr 2,

KW Prawo i Sprawiedliwość


 1. Korulczyk Józef - okręg nr 1,
 2. Niebrzegowski Szczepan - okręg nr 2,
 3. Bednarczyk Jerzy Czesław - okręg nr 2,
 4. Makarski Zbigniew - okręg nr 3,

wersja do druku drukuj

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2021) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.056 s.