Osoba niepełnosprawna w powiecie

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności


O stopniu niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radzyniu Podlaskim (ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski tel. 83 352-72-66).Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych


Dane adresowe PCPR

 • ul.  Lubelska 5,
 • 21- 300 Radzyń Podlaski
 • tel. (083) 352-72-66
 • fax (083) 32-72-66
 • e-mail: pcpr.radzyn@pra.pl
 • BIP
 • Przyznawanie dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 • Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w zawiązku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
 • Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowane są na podstawie złożonych do siedziby PCPR wniosków o dofinansowanie.
Wzory odpowiednich wniosków nie będących załącznikami do aktów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się w siedzibie jednostki.

O procedurach i wymaganych dokumentach dowiesz się na stronie » BIP PCPR «Karta parkingowa


Karta parkingowa - dokument uprawniający osoby niepełnosprawne (lub przewożących ich opiekunów) do parkowania na "kopertach" oraz do niestosowania się do niektórych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.


W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446), od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane będą przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5, tel. (83) 352-72-66.

OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Należy ją wpłacać na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaski w banku PKO BP S.A. O/ Radzyń Podlaski nr 26 1020 3206 0000 8202 0006 4311
lub w kasie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaski, Pl. I. Potockiego 1, w godzinach 8:00 – 14:30.
Tytuł wpłaty: „Opłata za kartę parkingową

UWAŻNE!

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Więcej informacji o nowych zasadach wydawania kart parkingowych znajdą Państwo TUTAJ


Programy


 • POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2005 - 2015 (Załącznik do uchwały Nr XXX/233/2005 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 9 listopada 2005 roku) [Rozmiar: 392 bajtów] - plik .pdf (rozmiar 353,5 kB)
 • STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE RADZYŃSKIM NA LATA 2005 - 2015 [Rozmiar: 392 bajtów] - plik .pdf (rozmiar 2,167 MB)

wersja do druku drukuj

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2021) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.019 s.