Dokumenty strategiczne Powiatu Radzyńskiego
do roku 2030

Uchwała Nr XII/48/2015 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015- 2030
oraz Programu Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 12 pkt 9ca i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015r., poz.1445- tekst jednolity) oraz art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwala, co następuje:
§ 1
1. Uchwala się przedłożoną przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim Strategię Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015 – 2030 określoną w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Uchwala się przedłożony przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim Program Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015 – 2022 określony w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Wołosowicz,
/-/ Przewodniczący Rady Powiatu


Dokumenty strategiczne:do góry ^

wersja do druku drukuj

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2021) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.079 s.